Rekisterinpitäjä
Talma Active Oy
Y-tunnus 2233619-7
Osoite Talmantie 341, 04240 Talma

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Aleksi Vesimäki
Talmantie 341, 04240 Talma
044 5749 070
hiihdonopetus@talmaski.fi

Rekisterin nimi
Talman hiihtokoulun varauskirja

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään varattujen opetusten, oppilaiden yhteystietojen hallintaa ja opetusta varten. Tietoja voidaan käyttää myös tulevien opetusohjelmien ennakkoilmoittautumiseen. Käsittelyn peruste on asiakassuhteeseen perustuvan sopimussuhteen täytäntöönpano

Rekisterin tietosisältö
Keräämme asiakkaan antamia nimi- puhelin- ja  osoitetietoja ja tarvittaessa vajaavaltaisen huoltajien tietoja tämän niitä antaessa tilanteen yhteydessä.

Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muut yhteystiedot perustuvat asiakassuhteeseen ja ovat asiakkaiden antamia.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA: n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain asiakkaan pyynnöstä.

Rekisterin suojaus
Manuaaliset rekisterit säilytetään suljetussa tilassa. ATK:lla pidettäviin rekistereihin pääsee vain yksilöidyllä salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla on:

-milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
-saada tieto tietojensa käsittelystä
-vaatia epätarkan/virheellisen tiedon oikaisua.

Oikaisuja koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti tai sähköpostilla yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteeseen sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.