Noudatamme laskettelupalveluja koskevia toimitusehtoja Dnro 92/41/286. Toimitusehdot ovat tarvittaessa saatavissa myös lipunmyynnistämme.

Vakuutukset: laskettelijan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo tarvitsevansa esimerkiksi matka-, matkatavara-, tapaturma-, vapaa-ajan tai vastuuvakuutuksen muodossa.

Rinne- ja hissiturvallisuus: Noudata annettuja ohjeita rinteissä ja hisseissä ja huomioi muut laskettelijat. Apua ja lisäohjeita saat tarvittaessa henkilökunnalta.

Rinne- ja lumitiedot: SHKY:n jäsenkeskusten rinne- ja lumitiedot löydät mm. YLEn teksti-tv:n sivuilta 480-484 tai tai osoitteesta:

SKI.FI >>