Rekisterinpitäjä
Talma Ski Oy
Y-tunnus 2436369-0
Osoite Talmantie 341, 04240 Talma

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jani Pihlajaniemi
Talmantie 341, 04240 Talma
0400 716 866
jani (at) talmaski.fi

Rekisterin nimi
Talma Skin lippujen ja välineiden tilaus- ja ostokirja

Rekisterin käyttötarkoitus
Tietoja käytetään pääsylippujen varausten ja ostojen rekisteröintiin ko. henkilöiden osalta sekä lasketteluvälineiden ja tarvikkeiden vuokrauksessa sekä myynnissä sopimuksen täytäntöönpanoon. Käsittelyn peruste on asiakasuhteeseen perustuvan sopimuksen täytäntöönpano.

Rekisterin tietosisältö
Keräämme asiakkaan antamia nimi- puhelin- ja  osoitetietoja ja tarvittaessa vajaavaltaisen huoltajien tietoja tämän niitä antaessa tilanteen yhteydessä.

Rekisterin tietolähteet
Nimi- ja muut yhteystiedot perustuvat asiakassuhteeseen ja ovat asiakkaiden antamia.

Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA: n ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain asiakkaan pyynnöstä.

Rekisterin suojaus
Manuaaliset rekisterit säilytetään suljetussa tilassa. ATK:lla pidettäviin rekistereihin pääsee vain yksilöidyllä salasanalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla on:

-milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
-saada tieto tietojensa käsittelystä
-vaatia epätarkan/virheellisen tiedon oikaisua.

Oikaisuja koskevat pyynnöt on esitettävä kirjallisesti tai sähköpostilla yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteeseen sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia.